เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
37  คน
  สถิติเดือนนี้
1328  คน
  สถิติปีนี้
11,324  คน
สถิติทั้งหมด
40,943  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  กิจกรรมสร้างและพัฒนาต้นแบบระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในด้านต่างๆ

               สสส.ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาต้นแบบระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการเกษตรและอาหารชุมชน ในด้านกระบวนการผลิตทางการเกษตร ด้านการพึ่งตนเอง ด้านอาหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร หรือเมนูอาหารเพื่อจัดการโรค เช่น บุคคลต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ครอบครัวต้นแบบเกษตรพอเพียง กลุ่มเกษตรปลอดสาร กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการอาหารปลอดภัย เป็นต้น

   วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง