เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
7  คน
  สถิติเดือนนี้
125  คน
  สถิติปีนี้
5,128  คน
สถิติทั้งหมด
59,083  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  ก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของงานพัฒนาชุมชน

               ประชาสัมพันธ์ตารางการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หมายเหตุ : แบบแสดงตนฯ และ หนังสือมอบอำนาจ สามารถขอรับได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง หรือ โทร 053-043664 ต่อ 2232 ในวันและเวลาราชการ


   วันที่ประกาศ : 03 ก.ย. 2563


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง