เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
37  คน
  สถิติเดือนนี้
1328  คน
  สถิติปีนี้
11,324  คน
สถิติทั้งหมด
40,943  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

               พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน สาเหตุมาจากครอบครัวฐานะยากจน มีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานได้ มีแต่ภรรยาที่ทำงานรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้แทนลูกสาวทำให้ครอบครัวเดือดร้อน ซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

   วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2563


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง