เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
46  คน
  สถิติเดือนนี้
1337  คน
  สถิติปีนี้
11,333  คน
สถิติทั้งหมด
40,952  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล

               ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล (ศูนย์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม โยคะ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 จัด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


   วันที่ประกาศ : 04 มี.ค. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง