เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122

 ชื่อเอกสาร : รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2560   [ 14 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2560
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2560 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสารประมูลฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.0๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารประมูลฯ จำนวน 6 ราย มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลราคา จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด
2. บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี สเลอรี่ซีล
5. บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด
6. บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด
กำหนดประมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปปรากฏว่า บริษัทพีซีเอ็นคอร์ป จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี. สเลอรี่ซีล เป็นผู้ชนะการประมูล เสนอราคาประมูลจ้างดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายทองสุข ธาตุอินจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
  


ย้อนกลับ