เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
1,537
ปีนี้
19,780
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
107,262
ไอพี ของคุณ
3.235.239.156

 ชื่อเอกสาร : รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    [ 05 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลแม่โป่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตามเอกสารประมูลจ้างด้ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2560 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตามประกาศของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม 6 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ราคาในงานจ้างตามโครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 ดังต่อไปนี้ 1. บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด 2. บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี สเลอรี่ซีล
5. บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด
6. บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  


ย้อนกลับ