เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
2,165
ปีนี้
22,635
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
110,117
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 256312 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256301 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256301 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ 4 (ปากทางไปศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 124 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddong) เลขที่ 2/2563 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง13 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง13 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ 256319 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง19 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)30 กันยายน 2562
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)28 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บแล้วกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2562 (E-bidding)18 ตุลาคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 01/256218 ตุลาคม 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256208 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256109 ตุลาคม 2560
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255801 ตุลาคม 2557
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255801 ตุลาคม 2557
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256130 กันยายน 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 255831 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255829 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255830 เมษายน 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255831 มีนาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255827 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255830 มกราคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255731 ธันวาคม 2557
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255728 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255731 ตุลาคม 2557
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1