เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,774
เดือนที่แล้ว
3,240
ปีนี้
1,774
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
89,256
ไอพี ของคุณ
35.168.111.191

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะฯ ปีงบประมาณ 256319 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256208 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บแล้วกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2562 (E-bidding)18 ตุลาคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 01/256218 ตุลาคม 2561
ขอบเขตของโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (TOR)18 ตุลาคม 2561
ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจ11 ตุลาคม 2561
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำประปา จำนวน 8 โครงการ23 มีนาคม 2561
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/256014 กรกฎาคม 2560
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 05 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 6 13 มิถุนายน 2560
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.05 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่โป่งหลวง ตำบลแม่โป่ง31 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/256007 ธันวาคม 2559
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256208 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256109 ตุลาคม 2560
แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255801 ตุลาคม 2557
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255801 ตุลาคม 2557
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 256130 กันยายน 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 255831 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255829 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255830 เมษายน 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255831 มีนาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255827 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255830 มกราคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255731 ธันวาคม 2557
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255728 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255731 ตุลาคม 2557
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1