เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
3,101
ปีนี้
38,852
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
82,688
ไอพี ของคุณ
3.233.217.242


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

22 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
"ข้อควรรู้ก่อนเล่นสงกรานต์"
09 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/62

03 เมษายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตกัญชา

02 เมษายน 2562

ประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

01 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมงาน "สืบสานวิถีถิ่นชาติพันธ์ุ ครั้งที่ 1" ระหว่าง วันที่ 3 - 7 เมษายน 2562 โดยมีพิธีเปิดงาน ในวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (สนามวัวชน) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

25 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่อง ขอเชิญชวน "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอดอยสะเก็ด ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ค่ายลูกเสืออำเภอดอยสะเก็ด (ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก)

25 มีนาคม 2562

ผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

หมายเหตุ กำหนดให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้ารับการปฐมนิเทศและรับทราบระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา) หากไม่มาร่วมการประชุมดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

22 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2562

20 มีนาคม 2562

การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

20 มีนาคม 2562

ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต

20 มีนาคม 2562

การเลือกตั้ง ส.ส.

13 มีนาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริรธร เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้

05 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ กรณี แอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

04 มีนาคม 2562

กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

28 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 13  (193 รายการ)