เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
3,101
ปีนี้
38,852
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
82,688
ไอพี ของคุณ
3.233.217.242


ประชาสัมพันธ์จากปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด

14 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่พ่นหมอกควัน/รณรงค์คว่ำภาชนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รณรงค์ให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

31 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีวิสาหกิจชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในลักษณะการผลิตและจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ก่อให้เกิดรายได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ดังนี้

31 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ การหยุดให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอดอยสะเก็ด

31 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่ง ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์ต้นผึ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์คำขวัญของนายกรัฐมนตรี และโอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

25 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง เชื่อม บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าวและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63
รายละเอียด ดังนี้

23 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม พ.ศ.2562

รายละเอียด ดังนี้

22 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่พ่นหมอกควัน/รณรงค์คว่ำภาชนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รณรงค์ให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

 
22 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9"

02 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน

01 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก

28 มิถุนายน 2562

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562

24 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ผล ยางพารา ไม้ดอก และพืชไร่ สมัครเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้วัตถุอันตราย (ไกลโคเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)

19 มิถุนายน 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 13  (193 รายการ)