เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) รายละเอียด ดังนี้

09 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด
เรื่อง งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ

09 เมษายน 2563

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ให้สถานที่จําหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ระหว่าง 10 เมษายน -20 เมษายน 2563

08 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง ขอให้หลีกเลี่ยงการผ่านเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด ดังนี้

07 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลแม่โป่งขอขอบพระคุณ ท่านกำนันตำบลแม่โป่งท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อ.ส.ม.ทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลแม่โป่ง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งทุกท่าน จิตอาสา และท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่โป่ง ที่ร่วมกิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ตลอดทั้งวันของวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

07 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์จาก อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง สถานกงศุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่แจ้งปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว
รายละเอียด ดังนี้

07 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เพิ่มเติม

03 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 รอบเวรที่ 4 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา รายละเอียด ดังนี้

03 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การงดให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและมูลฝอยนอกสถานที ประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้ที่เดินทางจาก กทม.และปริมณฑล ขอให้กักตัวที่บ้าน 14 วันนะคะ

24 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

24 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563 ระยะเวลา 15 วัน และจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 นี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
รายละเอียด ดังนี้

19 มีนาคม 2563

กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

10 มีนาคม 2563

แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้ที่สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ปัจจุบันเราได้ update version 3
ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

https://cmsdm.net/Self-Screening/?fbclid=IwAR3H9qyDopRvV78oect_VPUMm_PCJU_Q4NyK6G_WsxO66dU90z4bm56D1_0

 

https://cmsdm.net/Self-Screening/

 

 

09 มีนาคม 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 18  (257 รายการ)