เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,436
เดือนที่แล้ว
3,101
ปีนี้
38,852
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
82,688
ไอพี ของคุณ
3.233.217.242


   เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นายจิรพัตร์ ธาตุอินจันทร์ รองนายกเทศมนตรี พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนเพื่อการพัฒนาโบราณสถานหนองงู บ้านห้วยอ่าง หมู่ที 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
09 กรกฎาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง  เรื่อง ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ถนนสาย ชม.ถ.54-004 บ้านป่าไผ่ - แม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
03 กรกฎาคม 2558

ด้วยทางเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังวหัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านป่าไม้แดง หมู่ 9 ตำบลแม่โป่ง ดำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่โป่งกำหนด ราคา 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
18 มีนาคม 2558

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานบริหาร 
เรื่อง รายชิ่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนังานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
02 มีนาคม 2558

จากเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
03 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ถนนสาย ชม.ถ. 54-004  ช่วงระหว่างหมู่ที่2 บ้านป่าไผ่ - หมู่ที่3 บ้านตลาดขี้เหล็ก กว้าง 4.5 เมตร ยาว 541 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,434.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,101,739 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคากลาง เป็นเงิน 1,006,960 บาท (-หนึ่งล้านหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ตามไฟล์ภาพด้านล่าง
19 มกราคม 2558


19 มกราคม 2558

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง

15 ธันวาคม 2557

28 พฤศจิกายน 2557

10 พฤศจิกายน 2557


31 ตุลาคม 2557


31 ตุลาคม 2557

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่โป่ง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่โป่ง และตำบลใกล้เคียง ร่วมงานสืบสานตำนาน "ประเพณียี่เป็งแม่โป่ง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557" ในวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยพบกับ กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
22 ตุลาคม 2557

|<<<.....910111213

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 13  (193 รายการ)