เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560
08 พฤศจิกายน 2560

แจ้ง...ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่าน Facebook , Line , Instagram ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยนะคะ
27 ตุลาคม 2560

วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย ท่านนายกทองสุข ธาตุอินจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
24 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง จะดำเนินการออกสำรวจและประเมินภาษี (ออกสำรวจป้ายและโรงเรือนของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการอำนายความสะดวกในการเข้าสำรวจแก่เจ้าพนักงาน ตามกำหนดการดังแนบ
10 ตุลาคม 2560

ผลการปะเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA
22 กันยายน 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี เพื่อเป็นการสร้างพลังจิตอาสาที่มีความรู้ และความสามารถในการทำดอกไม้จันทน์ ตลอดจนเป็นการเตรียมการ และสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมกรรไกรตัดกระดาษมาด้วยค่ะ
26 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง
30 พฤษภาคม 2560

ขอประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง เบอร์ใหม่ 053-043664 (เนื่องจากเบอร์เดิม 053-840775 ใช้งานไม่ได้ค่ะ) ขอบคุณค่ะ
19 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลเชิงดอย ฝากประชาสัมพันธ์การจัดงานปี๋ใหม่เมืองหนองบัวพระเจ้าหลวง "ย้อนฮีตโตยฮอย ปี๋ใหม่เมืองล้านนา พ.ศ.2500" ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10 เมษายน 2560

กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ภาคเรียนที่ 1 / 2560 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด และ กศน.ตำบลทุกตำบล
10 เมษายน 2560

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2560
29 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 ค่ะ
28 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และมอบเครื่องมือสื่อสาร เพื่อพัฒนางานตามภารกิจ โครงการศูนย์เรียนรู้ของชุมชน "ฟาร์มสุขใจ" ด้านอาหารปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
01 กุมภาพันธ์ 2560

|<<<.....91011121314151617.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 18  (257 รายการ)