เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
26,381
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,863
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


ตารางการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ตารางการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ : แบบแสดงตนฯ และ หนังสือมอบอำนาจ สามารถขอรับได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง หรือ โทร 053-043664 ต่อ 2232 ในวันและเวลาราชการ


 
20 สิงหาคม 2563