เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


ปั่น-วิ่ง อิงฮอยพ่อ ผ่อดอยผาผึ้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ดอยผาผึ้ง เทศบาลตำบลแม่โป่ง

http://www.thaisportday.com/event/1/home.html

 

ปั่น-วิ่ง อิงฮอยพ่อ
ผ่อดอยผาผึ้ง ครั้งที่​1

ทวิกีฬา หรือ duathlon เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งการวิ่ง และ การปั่นจักรยาน เป็นการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง แล้วยังได้รับทั้งความสนุกสนานและความท้าทาย

จัดการแข่งขันโดย

หน่วยงานภาคี ท้องถิ่น-ท้องที่ และเครือข่ายความร่วมมือหลัก

1. นายทองสุข ธาตุอินจันทร์   นายยกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

2. นายมานพ ไชยโต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่10/ประธานป่าชุมชนดอยผาผึ้ง

3. นายเรือน ธรรมสะอาด  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่โป่ง

4. ดร.ศิริพร สล่าปัน-จินะนา  ผอ.โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

5. นางประทุม ซาวถา  ผอ.รพสต.บ้านห้วยบ่อทอง

6. นางสาวลำภู เปรมจิตร์ ประธานมูลนิธิบ้านสงเคราะห์เด็ดครูอ้อย

7. นายจีรพัตร์ ธาตุตระกูลวงค์  ผอ.โครงการศูนย์เรียนรู้ฟาร์มสุขใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ใช้จักรยาน และ กลุ่มผู้ออกกำลังกาย ปั่น-วิ่ง ในและนอกพื้นที่

เพื่อเชื่อมร้อยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้การกีฬา ปั่นจักรยาน และ การวิ่ง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้สังคมผู้สูงอายุ เยาวชน ด้อยโอกาสทางสังคม และ สนับสนุนกลุ่มองค์กรทหารกองหนุน-ผ่านศึก ทส.ปช. อพปร. พื้นที่ตำบลแม่โป่ง

เพื่อส่งเสริมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริวารศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ "ตามรอยพ่อ" ให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

วัน-เวลา จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 6:00-11:30น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ดอยผาผึ้ง บ้านห้วยบ่อทอง เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง และ สภาพพื้นที่ฯ

ปั่นฯ 35กม ถนนลาดยาง สลับ ถนนคอนกรีต

วิ่ง 7กม ทางลูกรัง ในป่า ขึ้นภูเขา

สิ่งที่น่าสนใจ

จุดเริ่มต้นที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ในเส้นทางปั่น ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันจะได้ผ่านจุดสำคัญต่างๆ ของอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีทิวทัศนฯ สวยงาม ประกอบกับ ช่วงเวลาที่ทำการแข่งขันเป็นช่วงที่อากาศสดชื่นแจ่มใสช่วงหนึ่งของปี

ตลอดระยะทาง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทุกจุดที่มีความเสี่ยง หรือ สถานที่ผู้คนหนานแน่น จะมีเจ้าหน้าที่ ดูแลเฝ้าระวังอย่างดี

ส่วนเส้นทางวิ่ง ผู้เข้าแข่งขันจะได้ วิ่งบนเส้นทางที่ท้าทาย เป็นระยะทางประมาณ  7กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นทาง ลูกรังผ่านป่า ขึ้นภูเขาหิน ตลอดระยะทางในป่าภูเขา ผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสกับ ทิวทัศน์ที่สวยงามของดอยผาผึ้ง ทิวทัศนท้อวทุ่งนาทอดยาว เห็นถึงตัวเมืองเชียงใหม่ และ ดอยสุเทพ-ปุย ที่อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตก

เส้นชัย จะอยู่ที่จุดชมวิวดอยผาผึ้ง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

รุ่นการแข่งขัน

รุ่น A ชาย อายุต่ำกว่า 20ปี

รุ่น B ชาย อายุ 20ปี - 29ปี

รุ่น C ชาย อายุ 30ปี - 39ปี

รุ่น D ชาย อายุ 40ปี - 49ปี

รุ่น E ชาย อายุ 50ปี - 59ปี

รุ่น F ชาย อายุ 60ปี ขึ้นไป

รุ่น G หญิง อายุต่ำกว่า 30ปี

รุ่น H หญิง อายุ 30ปี - 45ปี

รุ่น I หญิง อายุ 46ปี ขึ้นไป

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

8:00-16:00 รับป้ายประจำตัวผู้แข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

05:00-06:00 ลงทะเบียน รับป้ายประจำตัวผู้แข่งขัน

06:00-06:15 ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

06:15-07:00 ปล่อยตัวผู้แข่งขัน ตามลำดับรุ่นฯ

10:00-11:00 มอบรางวัล ในแต่ละรุ่นฯ

11:00-11:30 ผู้จัดกล่าวปิดการแข่งขัน

ภายในงาน

ภายในงานมีซุ้มแสดงสิ่งที่น่าสนใจ สินค้าท้องถิ่น และ สินค้าที่น่าสนใจ ของ อำเภอดอยสะเก็ด ฯลฯ

กฏ กติการ

รูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบ ทวิกีฬา หรือ duathlon คือ กีฬาที่ผสมผสานทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยานเข้าด้วยกัน เริ่มจากการปั่นจักรยาน 35กม. แล้วมา วิ่งเทรล 7กม.

การแข่งขัน วิ่ง ปั่น ในรายการนี้ ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของ มาตรฐานการจัดงานวิ่งไทย

จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นจักรยานที่ไม่มีเครื่องยนต์ มอเตอร์ หรือ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่ทำให้จักรยานขับเคลื่อนเร็วขึ้น

สามารถนำจักรยานทุกชนิดเข้าร่วมการแข่งขันโดย ยกเว้นข้อห้ามดังกล่าวแต่ต้น

เพื่อความปลอดภัย ตลอดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรสวมหมวกนิรภัยสำหรับจักรยาน(หมวกจักรยาน) ตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร กรณีได้รับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และ รูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน

ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ และ จักรยาน ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ วิ่ง ปั่นฯ แทนผู้อื่น และ รับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

รางวัล

ทุกรุ่นการแข่งขัน มีรางวัล 5อันดับ พร้อมเงินรางวัลดังนี้

อันดับ 1 โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด 1000บาท

อันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินสด 800บาท

อันดับ 3 โล่รางวัลอันดับ3 พร้อมเงินสด 600บาท

อันดับ 4 โล่รางวัลอันดับ4 พร้อมเงินสด 400บาท

อันดับ 5 โล่รางวัลอันดับ5 พร้อมเงินสด 200บาท

อันดับ 6 - 15 เสื้อผู้ผิชิตดอยผาผึ้ง

ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญผู้พิชิตดอยผาผึ้ง

 

เส้นทางการแข่งขัน

เริ่มจากปั่นจักรยาน ที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ระยะทาง 35กม. ผ่านเทคโนฯล้านนา(ดอยสะเก็ด), หนองบัวพระเจ้าหลวง, วัดพระธาตุดอยสะเก็ด, กลับมาสิ้นสุดที่เทศบาลแม่โป่ง จากนั้นวิ่งจากเทศบาลแม่โป่ง ระยะทาง 7กม เข้าเส้นชัยที่จุดชมวิวดอยผาผึ้ง เดินลงมารับรางวัลที่เทศบาลแม่โป่ง

เส้นทางปั่น

เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทางประมาณ 35กม เป็นถนนลาดยาง สลับกับ ถนนคอนกรีต

มีจุดให้น้ำดื่ม 3จุด

เส้นทางวิ่ง

วิ่ง 7กม วิ่งทางลูกรัง ในป่า ขึ้นภูเขาหิน

มีจุดให้น้ำดื่ม 3จุด

 

ข้อแนะนำ

ผู้เข้าแข่งขันควรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบรูณ์

ผู้เข้าแข่งขันต้องถือเอาความปลอดภัยของตัวเอง และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมแข่งขันท่านอื่น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สุด

สภาพรถจักรยาน และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการแข่งขัน ควรพร้อมสำหรับการแข่งขัน

สำหรับการวิ่ง แนะนำ ให้สวมชุดกีฬา เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และ แว่นตา เพื่อป้องกันหนาม กิ่งไม้ ใบหญ้า บาดครับ

รองเท้าวิ่ง เพื่อการยึดเกาะพื้นผิวทางวิ่งที่ดีกว่าปกติ แนะนำ รองเท้าสำหรับวิ่งเทรล(ทางในป่า)

ข้อควรทราบ และ ข้อตกลง

ทางผู้จัดงานได้ทำประกันฯ ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน(ที่ลงทะเบียนก่อนวันงาน1 สัปดาห์) กรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ประสพอุบัติเหตุจะได้ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กำหนกการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตลอดการแข่งขัน ผู้จัดงานฯ จะอำนวยความสะดวก และ รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินละอุปกรณ์ฯ ของผู้เข้าแข่งขันอย่างที่สุด กรณีเกิดความเสียหาย ผู้จัดจะไม่ขอรับผิดชอบ

 

ค่าสมัคร 299 บาท

กรอกใบสมัคร ชำระเงิน และ ตรวจสอบสถานะการสมัครฯ ได้ที่เว็บไซด์นี้

ช่องทางชำระเงิน

ธ.กรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด 6783919374 นางวิริฐพัชร คำโพธิ์

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม

FB : facebook event

line ID : eddienk

โทร. : 0611639287

 

 

 

 


 
19 สิงหาคม 2562