เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,110
ปีนี้
36,498
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
80,334
ไอพี ของคุณ
34.204.171.108


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่พ่นหมอกควัน/รณรงค์คว่ำภาชนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่พ่นหมอกควัน/รณรงค์คว่ำภาชนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รณรงค์ให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ


 
31 กรกฎาคม 2562