เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
2,165
ปีนี้
22,635
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
110,117
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215


เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และ ร่วมพิธีจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก” โครงการ ปลูกกล้วยไม้ คืนสู่ป่า ปลูกพฤกษาคืนสู่ไพรฯ โดยทั้งสองกิจกรรมจัด ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

14 สิงหาคม 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2564

10 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

06 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน
รายละเอียด ดังนี้

05 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม โดยขอความร่วมมือขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์กิจกรม  ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

05 สิงหาคม 2563

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2564 
รายละเอียด ดังนี้ 

03 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเกษตรฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ในวันและเวลาราชการ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-043664 ต่อ 2225

รายละเอียด ดังนี้

24 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการและขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลแม่โป่งตอบแบบสำรวจ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์

 

            คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการของจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการและขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลแม่โป่งตอบแบบสำรวจ ตามช่องทางออนไลน์นี้

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yD3RVeJfK_cPmf5hXqnayiDTPtLZofbO1nyJw6YnT64vlQ/viewform 

23 กรกฎาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้

22 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
รายละเอียด ดังนี้

17 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส
รายละเอียด ดังนี้

17 กรกฎาคม 2563

การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รายละเอียด ดังนี้

17 กรกฎาคม 2563

การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี รายละเอียด ดังนี้

13 กรกฎาคม 2563

ปิดประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอดยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ปิดประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอดยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

01 มิถุนายน 2563

กำหนดการออกรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือนมิถุนายน 2563,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลแม่โป่ง 

28 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (292 รายการ)