เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,774
เดือนที่แล้ว
3,240
ปีนี้
1,774
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
89,256
ไอพี ของคุณ
35.168.111.191


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดเขตคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดดังนี้

15 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในรอบเวรที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และส่งน้ำช่วยเหลือไม้ผล ไม้ยืนต้น รายละเอียดดังนี้

14 มกราคม 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การต้อนรับ พล.ท.ณรัช สิงห์ปภาภร ที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

13 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ในครั้งนี้
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง

13 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

03 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (โรคคอบวม) ในโค และกระบือ รอบที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล-หมู่บ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และกระบือ ในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง นำกระติกน้ำแข็ง มารับวัคซีนไปดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน และรายงานผลการฉีด ตามแบบรายงาน (กคร.4) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 (เพื่อที่จะได้รวบรวมส่งสนง.ปศุสัตว์จังหวัด ต่อไป)
ขอรับวัคซีนได้ ณ งานวิชาการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่งได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-043664 ต่อ 2225

23 ธันวาคม 2562

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ งดการเผาช่วงหนาวเย็น โดยเฉพาะ เศษวัสดุทางการเกษตรและวัชพืช เนื่องจากอากาศหนาวเย็นจะกดฝุ่นควันไม่ให้ลอยตัวขึ้นสูง ทำให้ฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 สะสมเข้มข้นขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมถึงการท่องเที่ยวฤดูกาลนี้

11 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ / ลดการปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง ปี 2562/2563 รายละเอียด ดังนี้

09 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

09 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด ดังนี้

27 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562

13 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมาย คุ้มครองพันธ์ุพืช จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการบริการประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง ดังนี้

01 พฤศจิกายน 2562

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

17 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

10 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (203 รายการ)