เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการบริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลแม่โป่ง 

28 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียด ดังนี้

22 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รายละเอียด ดังนี้

15 พฤษภาคม 2563

เมื่อวานที่ผ่านมา (วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563) เทศบาลตำบลแม่โป่งได้รับการสนับสนุนยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เจลเพื่อป้องกันการแพทยระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เจล ให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่โป่ง จำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน โดยมีท่านกำนันตำบลแม่โป่ง ท่านผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหมู่บ้าน มารับมอบยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เจล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
14 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
เรื่อง การรับอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ทุกชั้นเรียน มารับอาหารเสริม (นม) หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน แฟ้มใบงาน และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากอำเภอดอยสะเก็ด
เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลา การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
รายละเอียด ดังนี้

08 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. เพื่อปฏิบัติงานตัดไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสาเหตุทำให้กระแสไฟดับบ่อย บริเวณตั้งแต่บ้านแม่โป่งหลวง ม.4 ถึงบ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด ดังนี้

 
 
 
 
 
05 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี กลุ่มบุคคลมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ รายละเอียด ดังนี้

01 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
รายละเอียด ดังนี้

27 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเลื่อนปรับเปลี่ยนเวลาเปิดทำการ รายละเอียด ดังนี้

27 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน กรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์

27 เมษายน 2563

มาตราการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

24 เมษายน 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 12/2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติการรักษาทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รายละเอียด ดังนี้

13 เมษายน 2563

ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) รายละเอียด ดังนี้

13 เมษายน 2563

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

09 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (257 รายการ)