เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
26,381
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,863
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


นพรัตน์สิ่งทอ

ชื่อกลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ)
สถานภาพความเป็นกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
การจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 09-8507712, 01-9939751, 09-850713 โทรสาร 053-840414
ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 09-8507712, 01-9939751, 09-850713 โทรสาร 053-840414
ประเภทของกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ หมวดผ้า/สิ่งทอ และศิลปะประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ที่ขายในรอบปีที่ผ่านมา เสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบต่างๆ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

        ปี 2539 นางสังวาลย์ ขัติยนต์ ได้ชักชวนแม่บ้านจำนวน 36 คน ทำผลิตภัณฑ์บาติก ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่โป่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 มีสมาชิก 36 คน (ปัจจุบัน 77 คน) แต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยที่เกิดจากกิจกรรมคนละ 4,500 บาทต่อเดือน และมีการจ้างแรงงาน 11 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่แม่บ้านเกษตรกร ประกอบกับความสามารถในการตัดเย็บของประธานกลุ่ม จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์

ช่องทางการจำหน่าย ขายผู้บริโภคโดยตรง 50% ผ่านตัวแทนจำหน่าย 50%
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
        1. ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2546 ระดับ 4 ดาวของอำเภอและระดับ 2 ของจังหวัด
        2. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย) มผช.18/2546 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2547 - 16 มิถุนายน 2550

 
23 ตุลาคม 2557