เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
25,595
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,077
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180
นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสิทธิพงศ์ ภิรมณ์
นักวิชาการศึกษานางสาววัฒนาพร แปงอินทร์
รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรนายวรัท คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ


นางนิมิตร ไทยหนุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเสาวลักษณ์ สิมพราช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเอื้อมพร อาทะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนายพิชิต สิทธิปัญญา
พนักงานจ้างเหมาและบริการ