เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
3,023
เดือนที่แล้ว
4,017
ปีนี้
10,271
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
97,753
ไอพี ของคุณ
3.223.3.101
นางจีรพรรณ คำออน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศศิธร คำสร้อย
นักวิชาการคลังนางสาวอรวรรณ ค้ากระโท้ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวภรภัทร ชมบำรุง
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวกฤชอร เอกกรวิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวธิดาพร พรมกรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลังนางสาววิลาสินี แปงอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการนางสาวสุภากานต์ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวดารา โพกสท้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้