เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122
นางจีรพรรณ คำออน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศศิธร คำสร้อย
นักวิชาการคลังนางสาวอรวรรณ ค้ากระโท้ก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวภรภัทร ชมบำรุง
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวกฤชอร เอกกรวิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาววิลาสินี แปงอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการนางสาวสุภากานต์ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวดารา โพกสท้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้