เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
1,537
ปีนี้
19,780
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
107,262
ไอพี ของคุณ
3.235.239.156
นางสาวพิมพินันต์ พิจจักโน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจุธารัฐ สุปิงคลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสรชัช จุลมนต์
นักวิชาการเกษตร


นางสาวกัลภัสภรณ์ กุลรักษ์คำวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ


นางสาวชุติมา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์


นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ


นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายไพศาล ขันตี
พนักงานขับรถ


นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถ