เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
25,595
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,077
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปรีณาภา น้อยเสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายรขิเวศน์ แก้วโยน
นิติกร


นางสาวจุธารัฐ สุปิงคลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสรชัช จุลมนต์
นักวิชาการเกษตร


นางสาวกัลภัสภรณ์ กุลรักษ์คำวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
นักจัดการทั่วไป


นางสาวพัชร์ธีรัตน์ สิงห์คำ
นักวิชาการสาธารณสุข


นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ


นางสาวชุติมา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์


นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ


นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายไพศาล ขันตี
พนักงานขับรถ


นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถ