เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122
ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256326 มี.ค. 2563
2แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2562
3แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25625 พ.ย. 2561
4แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256120 เม.ย. 2561
5แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)3 เม.ย. 2561
6แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 28 มิ.ย. 2560
7แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
8แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25618 มิ.ย. 2560
9แผนดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
10แผนดำเนินงานปี 25608 มิ.ย. 2560
11ประเมินผลแผน 25598 มิ.ย. 2560
12รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 25589 ธ.ค. 2558
13แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)8 ธ.ค. 2558
14แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25598 ธ.ค. 2558
15แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.9 ก.พ. 2558

1