เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,183
เดือนที่แล้ว
3,110
ปีนี้
36,498
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
80,334
ไอพี ของคุณ
34.204.171.108
ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25625 พ.ย. 2561
2แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256120 เม.ย. 2561
3แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)3 เม.ย. 2561
4แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 28 มิ.ย. 2560
5แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
6แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25618 มิ.ย. 2560
7แผนดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
8แผนดำเนินงานปี 25608 มิ.ย. 2560
9ประเมินผลแผน 25598 มิ.ย. 2560
10รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 25589 ธ.ค. 2558
11แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)8 ธ.ค. 2558
12แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25598 ธ.ค. 2558
13แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.9 ก.พ. 2558

1