เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
2,165
ปีนี้
22,635
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
110,117
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215
ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 25634 มิ.ย. 2563
2แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256326 มี.ค. 2563
3แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2562
4แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25625 พ.ย. 2561
5แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256120 เม.ย. 2561
6แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)3 เม.ย. 2561
7แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 28 มิ.ย. 2560
8แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
9แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25618 มิ.ย. 2560
10แผนดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
11แผนดำเนินงานปี 25608 มิ.ย. 2560
12ประเมินผลแผน 25598 มิ.ย. 2560
13รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 25589 ธ.ค. 2558
14แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)8 ธ.ค. 2558
15แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25598 ธ.ค. 2558
16แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.9 ก.พ. 2558

1