เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,774
เดือนที่แล้ว
3,240
ปีนี้
1,774
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
89,256
ไอพี ของคุณ
35.168.111.191
ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2562
2แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25625 พ.ย. 2561
3แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256120 เม.ย. 2561
4แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)3 เม.ย. 2561
5แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 28 มิ.ย. 2560
6แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
7แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-25618 มิ.ย. 2560
8แผนดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 18 มิ.ย. 2560
9แผนดำเนินงานปี 25608 มิ.ย. 2560
10ประเมินผลแผน 25598 มิ.ย. 2560
11รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 25589 ธ.ค. 2558
12แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)8 ธ.ค. 2558
13แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25598 ธ.ค. 2558
14แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.9 ก.พ. 2558

1