เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
25,595
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,077
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1 เม.ย. 2562
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1 เม.ย. 2562
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม4 ม.ค. 2562
4ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปี25611 ต.ค. 2561
5มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกกล่าวหา จนท.ของเทศบาลฯ5 มี.ค. 2561
6การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน11 ม.ค. 2561
7นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ4 ม.ค. 2561
8แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 25617 พ.ย. 2560
9แผนการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง4 ต.ค. 2560
10เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น12 ม.ค. 2558

1