เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
25,595
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,077
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

 

“สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข”

 

     โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลกับพื้นที่ ตำบลแม่โป่ง พัฒนาและเพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

 

พันธกิจ เทศบาลตำบลแม่โป่ง

 

1.คุ้มครองดูแลส่งเสริมป้องกันบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ ศิลปะจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทั่วถึง

4.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

5.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่

6.ส่งเสริม พัฒนา ระบบตามหลักธรรมาภิบาล