เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
26,381
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,863
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 2563

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 2563

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยได้เชิญคุณกมลทิพย์ ธาตุอินจันทร์ วิทยากรภายในพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน


 
01 กันยายน 2563