เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
26,381
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,863
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจากสารเคมีการเกษตร สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคจากสารเคมีการเกษตร และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน โดยได้เชิญนายกานต์ชัชพิสิฐ คงเสถียรพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจากสารเคมีการเกษตรและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความยินยอมในการตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด ร้อยละ 100 ผลระดับสารเคมีในเลือดมีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50 และผลระดับสารเคมีในเลือดมีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50


 
01 กันยายน 2563