เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
26,381
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,863
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน และ
กิจกรรมควบคุมโรคกรณีระบาด โดยมีสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน สถานที่สาธารณะและหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการฉีดพ่นยายุงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา


 
13 กรกฎาคม 2563