เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,738
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
6,969
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
94,451
ไอพี ของคุณ
3.218.67.1


โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ดังนี้
1. ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด
2. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
3. กิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด
5. สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โป่ง
6. สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาดอยสะเก็ด
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอยสะเก็ด
10. สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
11. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
13. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
14. ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่
15. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน)


 
24 มกราคม 2563