เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122


ภาพบรรยากาศ การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

01 เมษายน 2563

จุดบริการคัดกรองพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

25 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง กิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน"
- กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
- ฉีดล้างถนนในพื้นที่ของเทศบาลาตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

19 มีนาคม 2563

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

17 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ดังนี้
1. ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด
2. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
3. กิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด
5. สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โป่ง
6. สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาดอยสะเก็ด
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอยสะเก็ด
10. สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
11. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
13. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
14. ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่
15. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน)

24 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2562

ปั่น-วิ่ง อิงฮอยพ่อ ผ่อดอยผาผึ้ง ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ดอยผาผึ้ง เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

http://www.thaisportday.com/event/1/home.html

28 สิงหาคม 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

13 สิงหาคม 2562

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับคณะครู และน้องๆ นักเรียน โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี และวัดพระนอนแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

26 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง และศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น

07 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง และศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รับฟังการบรรยาย สรุปประวัติความเป็นมาโครงการหุบกระพง เยี่ยมชมสืบสานงานศิลปาชีพ(พิเศษ) จักสานป่านศรนารายณ์ในพระบรมราชินูปถัมน์และสถานีการเรียนรู้กลุ่มสตรีสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

07 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง และศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

07 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง และศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งท้าวพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบุรึ

07 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง (เนื่องในวันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

17 เมษายน 2562

โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง(กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง

02 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (177 รายการ)