เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

 

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,615
เดือนที่แล้ว
4,148
ปีนี้
32,820
ปีที่แล้ว
17,611
ทั้งหมด
76,656
ไอพี ของคุณ
3.229.122.166

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่โป่ง22 ตุลาคม 2558
สอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง22 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 255830 กันยายน 2558
เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม15 กันยายน 2558
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริ15 กันยายน 2558
เรื่องประกาศสอบโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมา15 กันยายน 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 255831 สิงหาคม 2558
รายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลแม่โป่ง06 สิงหาคม 2558
รายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ตำบลแม่โป่ง06 สิงหาคม 2558
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย์ ม.2-ม.27 กรกฎาคม 2558
เรื่องประกาศสอบ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปณสถาน บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภ16 กรกฎาคม 2558
เรื่องประกาศสอบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่โป่ง ตำบลแม16 กรกฎาคม 2558
เรื่องประกาศสอบ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง16 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ตำบลแม่โป่ง16 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.6 ม.7 ตำบลแม่โป่ง16 กรกฎาคม 2558
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4