เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
3,738
เดือนที่แล้ว
3,231
ปีนี้
6,969
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
94,451
ไอพี ของคุณ
3.218.67.1

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พื้นที่บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง 05 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพระนอนแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด19 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่งเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 1025 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่งเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 1025 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 225 มีนาคม 2559
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง10 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255830 ตุลาคม 2558
ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่โป่ง22 ตุลาคม 2558
สอบราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง22 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 255830 กันยายน 2558
เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม15 กันยายน 2558
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริ15 กันยายน 2558
เรื่องประกาศสอบโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมา15 กันยายน 2558
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 255831 สิงหาคม 2558
รายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลแม่โป่ง06 สิงหาคม 2558
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4