เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
3,023
เดือนที่แล้ว
4,017
ปีนี้
10,271
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
97,753
ไอพี ของคุณ
3.223.3.101
ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ต.ค. 2562
2รายงานผลการใช้จ่าย ปี 62 วันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.621 เม.ย. 2562
3รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561
4รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 25623 ต.ค. 2561
5รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 เม.ย. - 3 ก.ย.612 ต.ค. 2561
6รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 256129 ก.ย. 2561
7รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 256130 มิ.ย. 2561
8รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.612 เม.ย. 2561
9รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 256131 มี.ค. 2561
10รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 25601 พ.ย. 2560
11รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 256127 ธ.ค. 2559
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 2 ธ.ค. 2559
13รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255828 ต.ค. 2558

1