เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
25,595
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
113,077
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2)10 เม.ย. 2563
2รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256310 เม.ย. 2563
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน1 เม.ย. 2563
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256221 ต.ค. 2562
5รายงานผลการใช้จ่าย ปี 62 วันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.621 เม.ย. 2562
6รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561
7รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 25623 ต.ค. 2561
8รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 เม.ย. - 3 ก.ย.612 ต.ค. 2561
9รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 256129 ก.ย. 2561
10รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 256130 มิ.ย. 2561
11รายงานผลการใช้จ่าย ปี 61 วันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.612 เม.ย. 2561
12รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 256131 มี.ค. 2561
13รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 25601 พ.ย. 2560
14รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 256127 ธ.ค. 2559
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 2 ธ.ค. 2559
16รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255828 ต.ค. 2558

1